…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

“อนุชา”ยกกองทุนหมู่บ้านวังไทรนครศรีธรรมราช ต้นแบบสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

"อนุชา" ลงนครศรีธรรมราช ชื่นชมความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านวังไทร...