…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

สถาบันพระปกเกล้าดวงตาเห็น”โคก หนอง นา” นำนักศึกษา “4 ส.”รุ่นที่ 13 เรียนรู้สันติภาพกินได้ที่ “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร....

พ่อเมืองลำพูนเปิดจวนชวนทุกหมู่เหล่า ร่วมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพอเพียง

พ่อเมืองลำพูนเปิดจวน เชิญชวน ประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่า...

2 วิศวกรไทยพระจอมเกล้า สร้างชื่อให้ประเทศไทยก้องโลก คิดอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ ลดการใช้ทรัพยากร ลดก๊าซเรือนกระจก 11.5% ในการผลิตไฟฟ้า

“2 วิศวกรไทย ดร.ศุภิตติ์ โชติโก นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ ผู้คิดค้น...

ลุกฮือ!! สมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมบุกสำนักพุทธ ฯ เรียกร้อง 5 ข้อเหตุยังไม่ได้รับค่าตอบแทน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม...

“ปลัดมท.” นำผู้บริหาร-กก.ส.แม่บ้านมหาดไทย 25 จังหวัดภาคกลาง ศึกษาดูงานพื้นที่ อบต.โก่งธนู ขยายผลสร้างความยั่งยืนตามแนวพอเพียง

ปลัดมหาดไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย...