พลังท้องถิ่นไท ‘รุก’ เดินหน้าแก้ไขปัญหา อปท.

เรื่องเด่น

จากกรณีการบริหารงานขององค์กรท้องถิ่นทีผ่านมาพบว่ามีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากพรบ.ฯกระจายอำนาจฯ ไม่มีสภาพบังคับให้หน่วยงานที่ต้องถ่ายโอนภารกิจและถ่ายโอนงบประมาณดำเนินการให้ครบหลักการ งาน เงิน คน  ข้อเท็จจริงที่ผ่านมาหน่วยงานกลางถ่ายโอนภารกิจงาน เช่นถนน แหล่งน้ำแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณตามไปทำให้องค์กรท้องถิ่นไม่มีงบประมาณบริหารภารกิจที่ถ่ายโอน ตกเป็นจำเลยต่อสังคมว่าขาดศักยภาพ

ดร.โกวิทย์  พวงงามส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไท จึงได้เสนอให้มีการศึกษาปัญหาถ่ายโอนภารกิจที่จะต้องถ่ายโอนงบประมาณตามาด้วยและศึกษาการจัดตั้งท้องถิ่นส่วนรูปแบบพิเศษถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องกล้าปฏิรูปพื้นที่พิเศษ โดยจะศึกษาจังหวัด เมือง ชุมชน ที่มีศักยภาพเด่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก อาทิเช่น เมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราชควรเป็นศูนย์กลางภาคใต้เชื่อมต่ออ่าวไทยและอันดามัน จังหวัดสตูลควรเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภาษีเพื่อแข่งขันกับมาเลเซียจังหวัดน่านเมืองวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและจะเร่งศึกษาประเด็นหน่วยงานขับเคลื่อนการปกครองท้องถิ่นว่าควรมีกระทรวงท้องถิ่นหรือสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติเพื่อให้องค์กรท้องถิ่นมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น 

           โดย ดร.โกวิทย์  พวงงาม ชี้แจงว่าจะเร่งศึกษาการยกระดับองค์กรท้องถิ่นและเสนอปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้ององค์กรท้องถิ่นโดยถือเป็นวาระสำคัญของพรรคพลังท้องถิ่นไทในการทำงานผ่านระบบรัฐสภา

1 thought on “พลังท้องถิ่นไท ‘รุก’ เดินหน้าแก้ไขปัญหา อปท.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น