…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

รอมานาน! ประกาศสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา เริ่มสอบ 5 มี.ค. 64 นี้

10 ก.พ. 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา การศึกษา 2563 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ประกาศ
ให้จัดการสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม
2564 โดยวิธีปฏิบัติในการสอบนั้น ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสนามหลวงแผนกธรรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยอนุโลม อนึ่งนักเรียนในสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน) นั้น ให้เข้าสอบพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย


ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275