…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

“ประกายรัตน์” ขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เฟสบุรีรัมย์ เครือข่ายพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ได้แชร์ข้อความกรณี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ขับเคลื่อนประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเด็นการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยที่ประชุมต่างเห็นร่วมกันถึงความสำคัญของการถอดบทเรียนและประสบการณ์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนหลัก

7ก.พ.64/ เฟสบุรีรัมย์ เครือข่ายพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ได้แชร์ข้อความว่า นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหารสำนักงาน กสม.ที่เป็นคณะทำงานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564

ทั้งนี้ มีวาระสำคัญในการร่วมหารือกับนางสาวธริณี สุรวรนนท์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)ประเทศไทย และนางสาวอรนัฏ ประสานพจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทยเข้าหารือกับ กสม. เพื่อพูดคุยถึงแนวทางและแผนปฏิบัติงานที่อาจดำเนินงานร่วมกันได้ระหว่าง UNDP และ คสม. ในประเด็นการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยที่ประชุมต่างเห็นร่วมกันถึงความสำคัญของการถอดบทเรียนและประสบการณ์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนหลัก

อย่างไรก็ตาม การชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGPS) ของ กสม. ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นเครื่องมือต้นแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการขับเคลื่อน ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการ UNGP ให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ในระดับประเทศและต่างประเทศ นำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

One thought on ““ประกายรัตน์” ขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275