สธ. ประชุมคณะกรรมการตัดสินคลิปวีดีทัศน์​ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ​ฯ​ ครั้งที่1/2564 ในรูปแบบออนไลน์​

เรื่องเด่น

19 ก.ค. 64 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินคลิปวีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน แนวทาง และวิธีการพิจารณาตัดสินคลิปวีดิทัศน์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) โดยมีนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม

2 thoughts on “สธ. ประชุมคณะกรรมการตัดสินคลิปวีดีทัศน์​ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ​ฯ​ ครั้งที่1/2564 ในรูปแบบออนไลน์​

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น