…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

ชาวพุทธปรางค์กู่ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญสังฆทานที่วัดท่าคอยนาง ชาวโพธิ์ศรีสุวรรณทอดผ้าป่าแก้จน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ศาลาสติภาวนาสากล วัดท่าคอยนาง ตำบลสวาย...