…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

นักลงทุนรายใหญ่กานา สนใจลงทุนร่วมกับไทย ถ่ายทอดความรู้จากโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักลงทุนรายใหญ่จากสาธารณรัฐกานา สนใจลงทุนร่วมกับไทย จัดตั้ง “บริษัท...

สนองแนวพระดำริ”เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ปลัดมท.ติดตามความก้าวหน้า “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา...

มหาดไทยมอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” 26 จังหวัด ช่วยประชาชนกินดี อยู่ดีมีสุขอย่างพอเพียง

มท.2 ร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง”...

ปลัดมหาดไทยย้ำทุกพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

ปลัดมหาดไทยย้ำทุกพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ...

สถาบันพระปกเกล้าดวงตาเห็น”โคก หนอง นา” นำนักศึกษา “4 ส.”รุ่นที่ 13 เรียนรู้สันติภาพกินได้ที่ “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร....

พ่อเมืองลำพูนเปิดจวนชวนทุกหมู่เหล่า ร่วมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพอเพียง

พ่อเมืองลำพูนเปิดจวน เชิญชวน ประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่า...