…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

ส.ส.นิยม “พ่ายยับ” หลังอ้อนสภา ให้พระสงฆ์ลงประชามิติได้ ใน พ.ร.บ.ประชามติ ‘สุดท้ายไม่เป็นผล’

7 เมษายน 2564 ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย เวลา 17.00 น. ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา...