…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

“ดร.สมคิด” ยันมีรัฐบาลดีทำจีดีพีพุ่งแก้จนได้แน่ ปชช.ต้องรู้จักเลือกตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลง

"ดร.สมคิด" ลั่นพร้อมลุยใต้สร้างกระแสสึนามิกวาดล้างสิ่งโสมม...

กมธ.ศาสนาฯ สภาฯ “ฮึ่ม” เรียกดีดีการบินไทย แจงปมพระธรรมทูตถูกห้ามเข้าเยอรมัน ด้วย Passport พระธรรมทูต

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ห้องประชุมกรรมาธิการ CA318...

คณะประเมิน “IBSC มจร” ชมบริหารแบบก้าวกระโดด ได้แรง EdPEx พลังขับเคลื่อนนำสังคมสู่สันติสุขอย่างยั้งยืน

คณะประเมิน "IBSC มจร" ชมบริหารแบบก้าวกระโดดยึดหลักอริยสัจโมเดล ได้แรง EdPEx...