…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

“รังสรรค์-สามารถ”เพื่อไทย โผล่ร่วมงาน “อนุทิน” มอบนโยบาย อสม. เร่งฉีดวัคซีน – ดูแลชุมชนป้องกันยาเสพติดเชียงราย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงพยาบาลเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย...

“มจร” เปิดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ สำหรับนิสิตป.ตรี-เอก หลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร....

พ่อเมืองลำพูนเปิดจวนชวนทุกหมู่เหล่า ร่วมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพอเพียง

พ่อเมืองลำพูนเปิดจวน เชิญชวน ประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่า...