…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.พรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.พรรคพลังปวงชนไทย นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.พรรคก้าวไกล และนายสุขุมพงศ์ โง่นคำ ผู้ช่วยเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า การที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 ม.ค.2566 เรื่องรับทราบญัตติการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยได้กำหนดให้มีการประชุมญัตติดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 66 เป็นต้นไป

https://youtu.be/5Q0fSsOaNts

พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นว่าเป็นการถ่วงเวลาให้นานเกินไป เนื่องจากพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ดำเนินการยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและส่งไปยังคณะรัฐมนตรี ภายใน 7 วัน ถือว่าทำตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้องแล้ว คณะรัฐมนตรีก็ควรกำหนดการตรวจสอบรายละเอียด ภายใน 15 วัน คาดว่าน่าจะอภิปรายญัตติดังกล่าวได้ในวันที่ 1-3 ก.พ. 66 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวถือว่าล่าช้า และไม่ได้ระบุเหตุผลชัดเจนว่าเหตุใดต้องรอจนถึง 15 ก.พ.66

จึงขอเรียกร้องให้กำหนดวันอภิปรายญัตติดังกล่าวเป็นในช่วงวันที่ 1 2 และ 3 ก.พ.66 ซึ่งเป็นระยะเวลาอันเหมาะสมและสมควรแก่กรณี โดยการกำหนดการอภิปรายเป็นเวลา 3 วันเพราะข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดของรัฐบาลในเวลา 4 ปีที่ผ่านมาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมีจำนวนมาก รวมทั้งสิ้นจำนวน 22 ประเด็น และมี ส.ส. เตรียมการอภิปรายจำนวนมาก จึงขอตั้งข้อสังเกตว่าที่คณะรัฐมนตรีกำหนดวันอภิปรายญัตติดังกล่าวเป็นวันที่ 15 กพ. 66 เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการอภิปรายหรือไม่ เพราะทราบข่าววงในมาว่าจะมีการยุบสภาก่อนวันดังกล่าว รวมทั้งขอให้คณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลโดยขอให้เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420