…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

สสพ. เชียงราย แถลงข่าวประกาศ “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำเชียงราย” 21 มี.ค. 64 นี้

15 ก.พ.2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเดิม ดอยจำปีจ.เชียงราย นายปรีชา พ้วนุกุลนนท์ ประธานสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย(สสพ.)และคณะ ได้เแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานประกาศปฏิญญาให้พระพุทรศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย โดยจะมีการจัดงานในวันที่ วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ที่มาของการจ้ดงานครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปัจจุบัน พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นศาสนาซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยและคนล้านนา รวมทั้งคนจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้แก่ผู้คนมาอย่างยาวนาน 

ในอดีตแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้ เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มยุคแห่งการก่อตัวเป็นรัฐชาติ พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ศ. 236 สมัยเดียวกันกับประเทศศรีลังกา โดยคณะสมณทูตสายที่ 9 ซึ่งนำโดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียในขณะนั้น ประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมินี้ด้วย ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง มีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ทั้ง 5 ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย ซึ่งนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทย จากหลักฐานโบราณวัตถุที่สำคัญถูกค้นพบได้แก่ พระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบ พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนั้นและเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาได้พัฒนาการเรื่อยมาควบคู่กับความเจริญของชาติบ้านเมือง 

โดยมีเจ้าผู้ครองนครและพระมหากษัตริย์ร่วมมือกับอาณาประชาราษฎร์ ช่วยกันพิทักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงและปกปักรักษาร่วมกันเรื่อยมาทุกยุคสมัย ดังปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากกล่าวเฉพาะในยุคกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานปรากฏชัดเจนในคำจารึกในศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี วัดอรุณราชวราราม ธนบุรี ที่แสดงถึงพระราชปรารภของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี(พระเจ้าตากสินมหาราช) ที่มีต่อพระพุทธศาสนาว่า

“อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก

ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา

ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา

แด่ศาสนา สมณะ พระพุทธโคดม

ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี

สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้เหมาะสม

เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม

ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา

คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า

ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา

คำกล่าวเหล่านี้ยังฝังแน่นอยู่ในจิตใจชาวพุทธ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ตั้งแต่สมัยกรุงเชียงใหม่ กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี รวมถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ทุกๆ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทั้งนี้ วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ในกิจกรรมงานในวันดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมและจัดเสวนาโดยมี พระเมธีวชิโรดม หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี , ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.บรรจบบรรณรุจิ รวมถึง ส.ส.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล และแขกผู้มีเกียรติ ดารานักแสดง มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอให้ประชาชนชาวพุทธจังหวัดเชียงรายและทั่วประเทศ มาร่วมกันประกาศพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงรายร่วมกัน

One thought on “สสพ. เชียงราย แถลงข่าวประกาศ “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำเชียงราย” 21 มี.ค. 64 นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309