พระเทพปริยัติมุนี ‘นั่งหัวโต๊ะ’ เร่งคลอดกฎหมายลูก พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม!

เรื่องเด่น

 17 ก.พ. 64 เวลา 09.00-14.00 น. ณ วัดหงส์รัตนาราม พระเทพปริยัติมุนี เป็นประธานประชุมพิจารณา..(ร่าง)อนุบัญญัติ(กฎหมายลูก) เพื่อประกอบ พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม  ประกอบด้วย…

1/(ร่าง)ประกาศ”กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง” ชื่อตำแหน่ง  หน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

2/ (ร่าง)ประกาศ… หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ปนะจำอยู่ก่อน… เป็น ..จศป.

3/(ร่าง) ประกาศ…การกำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้นำการเกษียณอายุมาบังคับใช้ พ.ศ….

การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม 2562 ใกล้เข้าทุกขณะ(1 ตุลาคม 2564) ขอให้สำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา/ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เตรียมการ เรื่องต่างๆ ไว้ให้พร้อม

สำหรับเกณฑ์การจัดตั้งสำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา  เกณฑ์การแต่งตั้งและถอดถอนครูสอนพระปริยัติธรรม  แบบคำขอการจัดตั้งสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา ให้ดำเนินการ ขอจัดตั้ง/ยกเครื่อง/ ปรับปรุง/ตาม”ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. 2555” ทั้งนี้ส่วนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ ดำเนินการตาม”ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2553

1 thought on “พระเทพปริยัติมุนี ‘นั่งหัวโต๊ะ’ เร่งคลอดกฎหมายลูก พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น