…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

ผู้ว่าฯนนทบุรีนำคณะสื่อมวลชน ชมเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เชื่อมโยงจังหวัดนนทบุรี –กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวในประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้คนไทยเที่ยวในประเทศ ลดการออกไปเที่ยวต่างประเทศ ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศและช่วยดูแลไม่ให้เงินไหลออกจากประเทศด้วย ประกอบกับในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครแบบไร้รอยต่อ

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงได้นำคณะสื่อมวลชน คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร กว่า 50 คน ลงเรือ ณ ท่าเรือวัดแคนอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อล่องเรือชมเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ เชื่อมโยงจังหวัดนนทบุรี – กรุงเทพมหานคร “ล่องเรือนนท์ยลเจ้าพระยา ตระการตามหานคร” โดยผ่านสถานที่สำคัญ ๆ ตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ สะพานพระนั่งเกล้า สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า สะพานพระราม 5 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร สะพานพระราม 7 วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) สัปปะยะสภาสถาน หรือ รัฐสภาแห่งใหม่ สะพานกรุงธน สะพานพระราม 8 พระบรมมหาราชวัง ป้อมวิไชยประสิทธิ์ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สะพานพระพุทธยอดฟ้า และไอคอนสยาม

นายสุธี กล่าวว่า การนำคณะสื่อมวลชน คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ล่องเรือในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดนนทบุรีที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล โดยคณะสื่อมวลชนจะได้ล่องเรือชมความสวยงามของวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากจังหวัดนนทบุรีถึงกรุงเทพมหานครและนำไปเผยแพร่ขยายผลสู่ประชาชน ขณะเดียวกันส่วนราชการก็จะได้รับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากสื่อมวลชน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420