…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

พล.อ.ประวิตรจับมือพล.อ.สมเด็จพิชัยเสนาเตียบัญร่วมปราบยาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไทย

พล.อ.ประวิตรจับมือพล.อ.สมเด็จพิชัยเสนาเตียบัญร่วมปราบอาชญกรรมข้ามแดน โดยเฉพาะยาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไทย ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานหลอกคนไทยด้วยกัน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 14.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพล.อ.สมเด็จพิชัยเสนาเตียบัญ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรว งกลาโหมประเทศกัมพูชา ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ( GBC ) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 15 ณ รร.ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

https://youtu.be/rp1yvktOcsE

ก่อนการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้ร่วมหารือกับพล.อ.สมเด็จพิชัยเสนาเตียบัญ ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นในทุกระดับ และเห็นถึงความสำคัญของกลไกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ( GBC ) ต่อความมั่นคงชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยจะเพิ่มความร่วมมือกิจกรรมทางทหาร รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมข้ามชาติมากขึ้น เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญกรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงข้ามแดน รวมทั้งร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน ตามนโยบายของ นรม.ทั้งสองประเทศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยไม่นำเงื่อนไขของเขตแดนมาเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

พล.อ.ประวิตร ได้ขอบคุณกัมพูชา ที่สนับสนุนช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชาที่ถูกหลอกลวง และขอความร่วมมือกัมพูชาช่วยกวาดล้างจับกุมแก๊ง Call Center คนไทย ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานหลอกลวงคนไทยด้วยกัน พร้อมย้ำ กห.ไทย พร้อมสนับสนุนที่นั่งศึกษาทางทหารระดับต่างๆให้ กห.กัมพูชา เพื่อความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้นมากขึ้น

ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร’ และพลเอกสมเด็จพิชัยเสนาเตียบัญได้เป็นประธานร่วม การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 15 โดยเน้นย้ำ ความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงตลอดแนวชายแดน และรับทราบความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การผ่านแดนและการสัญจรข้ามแดน การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การค้าชายแดน สาธารณสุขและการบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกลไกการประชุม ผบ.ทสส.ไทย – กัมพูชา และการจัดตั้งกลไก RBC ประชุมร่วมระหว่างกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งสองประเทศ เพื่อแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ นอกจากนั้น ได้สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ อำเภอ จังหวัด ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด โดยดำเนินงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวและหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดน รวมทั้งร่วมปฏิบัติตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อควบคุมปัญหายาเสพติด ซึ่งความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมดังกล่าว สะท้อนถึงพัฒนาการความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ปัญหาชายแดนที่มีมากขึ้นต่อเนื่อง


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420