…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

เบี้ยผู้สูงอายุ “นพดล” ยัน ควรคืนเงินให้ผู้สูงอายุ

10 ก.พ. 2564 ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 315 อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบราชการเพื่อปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เผยว่า วันนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เชิญ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาหารือในทางออกว่าควรจะแก้ไขกันอย่างไรในกรณีการเรียกคืนเงินผู้สูงอายุ และกระบวนการที่เรียกคืนมีผู้สูงอายุบางส่วนก็คืนไปแล้ว ในขณะที่คำสั่งนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ระงับการเรียกคืนเงิน สิ่งนี้ควรทำอย่างไร ทั้งนี้มีบางกลุ่มเช่นพระสงฆ์ที่ได้รับเงินนิตยภัต ทหารผ่านศึก รวมถึงพ่อแม่ของทหารที่เสียชีวิตให้กับประเทศชาติก็ต้องอยู่ในกลุ่มต้องคืนเงินด้วย ตนเห็นว่าเพื่อให้ความยุติธรรมกันทุกฝ่าย ก็ควรให้เงินกับผู้สูงอายุไปเสีย โดยการแก้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยว่า บ่ายวันเดียวกันจะนำเสนอในที่ประชุมที่มี รองฯ วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน

มล.สัญชัย ทองแถม ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบราชการเพื่อปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทยที่จะต้องให้กฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพราะทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเดียวกัน เป็นประเทศที่เป็นระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีกฎหมายสูงสุดที่ให้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ แต่หากมีระเบียบหรือกฎกระทรวงที่ขัดแย้งกับกฎหมายแม่ ก็ลองหันหน้าเข้าหากันและผู้ถืออำนาจก็ลงไปแก้กฎหมายทุกฝ่ายก็จะมีทางออก แต่หากมีบางกลุ่มได้เงินหลายทางได้โดยอ้างว่ากฎหมายไม่ระบุ แต่อีกกลุ่มกลับเสียประโยชน์ เช่นนี้อธิปไตยและสิทธิ ก็จะไม่ถือว่าอยู่กับคนไทยทุกหมู่เหล่า


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279